Installere Open/Closed sensor
  • 03 Nov 2023
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Installere Open/Closed sensor

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Montering

Åpen / lukket sensor kommer med en magnet, og for å sikre optimal funksjon, må installasjonen gjøres riktig. Det er viktig at magneten er i nærheten av sensoren, men også på riktig side av sensoren. Se illustrasjoner nedenfor.

Avvik fra denne posisjonen vil redusere effekten av magneten og den maksimale avstanden man kan ha mellom sensor og magnet.

Anbefalt posisjonering av sensor og magnet

OpenClosed_Demo_Recommended_Position.png

Alternativ posisjonering av sensor og magnet
OpenClosed alternativ position.png

Maksimal distanse ved optimal montering (montert på ikke-magnetisk overflate)
image.png

Tips

Bruk dobbeltsidig tape som følger med sensoren til å feste både sensor og magnet.