Grense for akuttsending
  • 21 Sep 2021
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Grense for akuttsending

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Introduksjon

Alle våre Neuron-sensorer overfører sin siste måling hvert andre minutt. Men sensorene måler oftere, de fleste sensorer hvert tredje sekund. Mye kan skje på to minutter, så derfor har vi implementert en funksjon vi kaller kritisk dataoverføring. Så hvis deltaet mellom to målinger er over en forhåndsdefinert grense, sender sensoren umiddelbart. Dette sikrer at alle raske endringer i målinger blir logget og tilgjengelig i Neuron Cloud.

Den forhåndsdefinerte grensen er oppført i databladene for hver sensor. På grunn av våre duplex protokoll kan den grensen enkelt endres. Hvis du ønsker å endre grensen slik at den passer bedre til dine behov, kan du lese denne artikkelen om å tilpasse sensorparametere.

Info

Endring av grensen slik at sensoren sender oftere, vil påvirke batteriets levetid på sensoren