Brukerinnstillinger
  • 26 Apr 2021
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Brukerinnstillinger

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Brukerinnstillinger

Klikk på profilbildet og velg "User Settings"

User_menu.png

User_settings.png

Account

Avatar: Klikk på bildet/avataren for å legge inn ditt eget bilde/avatar.
Display name: Endre navnet ditt som vises i appen.
Phone number: Klikk "Add" for å legge til telefonnummer. Telefonnummer er nødvendig for å motta SMS-varsler.

Verifikasjon

En SMS med en kode vil sendes til telefonnummeret for å bekrefte nummeret.

Receive newsletter: Slå dette på for å motta Neuron-nyhetsbrevet for spennende nyheter fra Neuronuniverset.
Enable experimental long polling: Slå dette på dersom du har problemer med brannmuren som fører til at neuronsensors.app fryser.

Security

Utvid sikkerhetsfanen for å få tilgang til sikkerhetsinnstillingene til profilen.
security.png

Her kan du skifte passord.

Endre passord

Dette vil bare påvirke din egen bruker og ikke de andre brukerne i systemet.

Change password: Endre passordet nedenfor.
Old password: Legg inn det gamle passordet.
New password: Legg inn det nye passordet.
Confirm password: Bekreft det nye passordet.

Passordkrav

Passordlengden må minst være 8 symboler.

Multi factor authentication (SMS): Slå på multifaktorautentisering for å øke sikkerheten på kontoen. Først må kontoen ha et tilknyttet telefonnummer. Telefonnummeret vil motta en SMS med kode som trengs for å autentisere deg hver gang du logger inn på neuronsensors.app.

Multi-Faktorautentisering

Multi-faktorautentisering er en metode for å etablere tilgang til en online-konto eller datamaskin der brukeren blir bedt om å oppgi minst to ulike metoder for verifikasjon, typisk en SMS-kode sammen med passord.

Notifications

notifications.png

Push notifications: Slå på push-varsler.

Push-varsler

Et push-varsel er en melding som kommer opp på en mobilenhet. Apputviklere kan sende push-varsler når som helst, også når appen ikke er i bruk eller kjører i forgrunnen på enheten.

Email notifications: Slå på e-postvarsler.
Receive automatic alerts: Slå på automatiske varsler.

Automatiske varsler

Automatiske alarmregler er under testing og kan være uegnet og ustabilt. Sørg for å sette manuelle alarmregler for å sørge for at du får med deg viktige varsler!

Layout

layout.png

Select predefined times for charts (max 3): Angi hvilke grafintervaller du ønsker i tilevisningen i dashboardet. Kun tre valg er tilgjengelig til enhver tid. Fra 30 minutter til 30 dager.

Gjennomsnittlig data

1 dag (1D), 7 dager (7D) og 30 dager (30D) viser gjennomsnittlige timesverdier og ikke rådata.