Fakturaadresse
  • 26 Apr 2021
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Fakturaadresse

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Fakturaadresse

Alle systemer med sensorer eller gatewayer med lisensavgift trenger en fakturadresse. Disse sensorene vil slutte å vise data dersom fakturaadresse mangler eller faktura ikke blir betalt.

invoice_address.PNG

Feltene markert med stjerne * er nødvendige, mens resten er frivillige. Dersom en e-post er lagt til i fakturaadressen vil faktura sendes til e-postadressen.


What's Next