Objektvisning
  • 16 Jan 2024
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Objektvisning

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Objektvisning

Tag'er kan også brukes til å lage en objektvisning. I objektvisning kan du legge til et bilde og plassere sensorene med samme gruppetag i bildet.

objectview.png

Fra systemoversikten klikker du på "Add":
Add.png

"Add object view":
AddObjectView.png

Velg en eksisterende tag eller opprett en ny tag.
Sensorer og gatewayer med samme tag vil da bli flyttet til denne objektvisningen.
Legg til et bilde og unike sensor tag'er til sensorene i denne objektvisningen og plasser tag'ene/sensorene i bildet.
AddObjectViewMenu.png

Object view

Hver sensor som skal vises i objektvisningen, trenger også en unik tag da du plasserer tag'en og ikke sensoren


What's Next