Grupper
  • 21 Apr 2022
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Grupper

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Grupper

Tag'er kan også brukes til å opprette grupper med sensorer og gatewayer.
Fra systemoversikten klikk "Add":
Add.png

"Add group":
AddGroup.png

Velg deretter en eksisterende tag eller opprett en ny tag.
Sensorer og gatewayer med den korresponderende tag'en vil bli flyttet til gruppen.
group menu.png

group.PNG

Grupper

En sensor kan legges til flere grupper ved å legge til mer enn én gruppetag


What's Next