Tagger
  • 12 Aug 2022
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Tagger

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Tagger

Sensorer og gatewayer kan tildeles en eller flere 'tags' for å forenkle filtrering og søk.

Tagger

En tag er et nøkkelord som tildeles data. Tagger bidrar med å beskrive data (også kalt metadata) og gjør det enklere å finne ved søk og filtrering.

I sensorinstillinger kan man legge til eksisterende tag, eller trykke på det mørkere grå området for å opprette en ny tag.
tags.jpg

Fra systemoversikten klikk på traktsymbolet og velg hvilke tagger som skal filtreres.
funnel.PNG

Tagger brukes også til å opprette grupper og objektvisning. Alle sensorer og gatewayer med samme tag kan puttes i samme gruppe eller objektvisning.


What's Next