Neuron Sensorer
  • 19 Oct 2022
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Neuron Sensorer

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Introduksjon

Neuronsensorer er klare til bruk ut av esken og begynner å logge data etter at sensoren er registrert i appen. Selv om Neuron-sensorer gir stor rekkevidde og lang batterilevetid, kan det å følge noen enkle retningslinjer for montering av sensoren og gatewayen forbedre signaldekningen og levetiden til sensoren.

Montering

For å sikre optimal antenneytelse og signalstyrke, bør sensoren plasseres forhøyet med litt avstand til faste gjenstander. Husk at RF-signaler er sterkt påvirket av tette metalloverflater. Hvis mulig, plasser sensoren slik at den eksponerte antennen er åpen. Et eksempel er vist nedenfor der en Neuron Infrarød sensor er montert med antennen over kanten.

Neuron Proff Tips!

Signalstyrken fra en gitt sensor kan vises i appen under hver sensors detaljside. RSSI-verdien (Mottatt signalstyrkeindikator) indikerer ytelsen til forbindelsen mellom sensor og gateway. En høyere verdi indikerer bedre signalytelse. For å sikre stabil, pålitelig tilkobling bør RSSI ikke gå under -100 dB. -50 dB til -90 dB er normalt driftsområde. Jo høyere jo bedre!

For sensorer som opererer i miljøer med svært varierende temperaturer, må det tas hensyn til å unngå å sette sensoren i unødvendig stress. Svært høye eller lave temperaturer vil påvirke batteriets levetid og signalstyrken til sensoren. Mens noen sensorer må være nær kilden til varme eller kulde, har andre sensorer eksterne sonder som gjør at sensoren kan plasseres på avstand.

Innfesting

De små, kompakte blå Neuronsensorene er utstyrt med hull i kapslingen for enkelt å kunne festes med kabelstrips. Sensorene blir også levert med dobbeltsidig tape som kan bli brukt for å feste sensorene.
Alle de svarte Neuronsensorene, Puck-designet, har en magnet innstøpt på baksiden for enkelt montering. Om det ikke skulle finnes magnetiske materialer i nærheten er dobbeltsidig tape et utmerket alternativ for disse sensorene også.

Sensorer med IP21-innkapslingSensorer med IP67-innkapsling
Fastening IP21IP67_strips.png