Rest API
  • 26 May 2023
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Rest API

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Rest API

Det vanligste APIet er Rest API.

Hva er Rest API

REST API (også kjent som RESTful API) er et API (Application Programming Interface) som inneholder funksjoner og metoder som samsvarer med REST arktitekturen og interagerer med RESTful webtjenestene. Et API er et sett med definisjoner og protokoller for organisering og utvikling av applikasjonsprogramvare.

rest_api.png

Name: Navnet på integrasjonen.
Access Type: Velg "Read" eller "Read+Write". Du trenger bare "Read+Write" dersom du trenger å legge til sensorer eller gatewayer via APIet.
System: Velg systemet Rest APIet skal brukes på.
Rest API documentation: Link til Rest API dokumentasjonen.
Cancel: Avbryt opprettelse av Rest APIet for dette systemet.
Save: Lagre og opprett integrasjonen for dette systemet.

API-nøkkel

En API-nøkkel blir generert når integrasjonen lagres og API dokumentasjonen vil dynamisk oppdateres til å bruke informasjonen du har oppgitt i API eksemplene.

integrations2.png

Oppdatere

Du må kanskje oppdatere nettsiden for å vise den nye integrasjonen i integrasjonsvisningen.

Klikk på den opprettede integrasjonen for å vise API-nøkkelen, API-dokumentasjonen eller å endre på integrasjonen.

integration_created.png

API-nøkkel

Klikk "Show" for å vise API-nøkkelen eller klikk på det tilslørte område for å kopiere nøkkelen til utklippstavlen.

Dataformat

Sjekk ut dokumentasjon for mer informasjon om dataformat for hver respons.


What's Next