Webhook
 • 15 Jun 2023
 • Bidragsytere
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Webhook

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Article Summary

Webhook

Her kan du sette opp en webhook-integrasjon.

Hva er en webhook

En webhook (også kalt HTTP-push-API) er en måte for en app å gi andre programmer sanntidsinformasjon på. En webhook leverer data til andre applikasjoner når det skjer, noe som betyr at du får data umiddelbart. I motsetning til typiske API-er der du trenger å spørre etter data veldig ofte for å få det i sanntid.

image.png

Navn: Navn på integreringen.
URL: Sett inn webhook-endepunktet der du vil at dataene skal sendes.
System: Velg hvilket system webhooken skal gjelde for.
Sensorer: Velg sensorer du vil sende gjennom integrasjonen, eller la det stå tom for å sende alle sensorer.
Headers: Legg til forespørselshoder i webhooken (valgfritt).
Body: Legg til flere brødtekstfelt i webhooken (valgfritt).

Dataformat

 {
 "rssi": -88,
 "time": 1680271730596,
 "si": ["", "°C"],
 "pv": 1,
 "type": 12,
 "rawValues": [0, 100],
 "values": [0, 10],
 "sn": 20001234,
 "gatewaySn": "LL000112311231",
 "bodyParams": {},
}

Forklaring

values: Liste over enhetsverdier
rssi: Signalstyrke mellom sensor og gateway
time: Unix tidsstempel for prøvetaking
si: Liste over enhet SI-enheter. Plassering av si samsvarer med verdiens posisjon. I eksemplet er °C av verdi 10, begge har posisjon 1 i sine respektive lister.
pv: Hovedverdien til sensoren
type: definisjonsnummer for sensortypen
rawValues: Råverdier fra sensoren
sn: serienummer for sensoren
gatewaySn: Serienummer for mottak av gateway
bodyParams: Valgfrie body params. Angitt av bruker

Sikkerhet

Data fra neuronsensors integrasjoner sendes fra ip-adresse: 35.198.157.9 sørg for at dette ikke er blokkert i brannmuren din


What's Next