Systemoversikt
  • 26 Apr 2021
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Systemoversikt

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Neuron tilbyr hele verdikjeden fra sensor til sky, inkludert visualisering av måledata og alarmhåndtering. Alle Neuronsensorer er trådløse og sender data over radio til en gateway plassert innenfor rekkevidde. Gatewayen sender så data videre til Neuron Cloud. Neuron sensordata er gjort tilgjengelig via Neuron App eller via en rekke API'er.

Neuron System(1)