Systemoversikt
  • 10 Aug 2022
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Systemoversikt

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Systemoversikt

Dette er siden hvor man ser alle systemene din konto har tilgang til, organisert som 'tiles'.

Systemoversikt.jpg

I søkeområdet kan man søke etter en sensor eller gateway som befinner seg i et av systemene som er registert på din konto. Man kan søke på serienummer, alias eller tag. Siste søketreff vises som forslag.

Hvert system viser en systemstatus.
system_status.png

De første tallene viser hvor mange sensorer og gatewayer som er online nå, og hvor mange enheter som totalt befinner seg i systemet. Bjelleikonet angir om det er noen aktive 'events' og statusen endres til en rødfarge dersom det er en aktiv event i systemet.

For å vise eller endre systeminnstillinger, trykk på de tre punktene i hjørnet av systemtilen.