Opprette et system
  • 18 Jan 2023
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Opprette et system

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Introduksjon

Denne artikkelen viser hvordan man oppretter et nytt system for dine sensorer og gatewayer

System

Et system organiserer sensorene og gatewayene i appen. Et system kan være en avdeling eller en adresse. Husk at hvert system vil faktureres separat. I et system kan sensorer og gatewayer deles inn i grupper dersom man ønsker en ytterligere inndeling.

Opprette et system

Opprett et nytt system ved å velge "Add new system".

add new system.png

Dette åpner 'Create System'-menyen. Legg inn et systemnavn og en beskrivelse av systemet dersom det er ønskelig. For alle systemer med sensorer og gatewayer med lisenskostnader må en fakturaadresse oppgis. Se Fakturaadresse for flere detaljer. Disse sensorene vil ikke vise sensordata dersom en fakturaadresse ikke er angitt eller en faktura ikke er betalt.

add-new-system-box.png

Etter at all nødvendig infomasjon er oppført, velg "Save" så blir man ført tilbake til dashboardet som viser det nyoppretede systemet sammen med dine andre systemer.

new-added-system.png


What's Next