Ny Regel
  • 18 Jan 2023
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Ny Regel

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

IntroduksjonEt av de viktigste aspektene ved bruk av sensorene er å definere et regelsett for sensoren og motta varsler når målte verdier er utenfor grensen.
Denne artikkelen viser deg hvordan du setter opp en ny regel for en sensor i systemet ditt.

Ny regel

Start med å navigere til "Rules"-innstillingene i navigasjonsmenyen.

add-rule.png

Dette åpner menyen for regel-innstillinger.
Start med å velge hvilket system den aktuelle sensoren tilhører.
Deretter vil du ha to valg for å legge til en regel for sensoren - Enten finn sensoren i rullegardinmenyen hvis ingen tidligere regler eksisterer, eller søk manuelt med sensornavnet eller serienummeret.
Trykk så på "Add rule" knappen.

image.png

Du vil nå kunne legge til en eller flere regler med en komparatoroperasjon.
Velg måleenhet, den logiske operatoren og verdigrensen for den tilpassede regelen.

image.png

Komparator Operator

Komparatoren spesifiserer hva den logiske tilstanden mellom de to reglene må være før den utløser en alarm.

Du har også mulighet for å tilpasse noen tidsinnstillinger for regelen der den bare gjelder for spesifikke tider på dagen, eller at regelen må være gyldig i en definert tidsperiode før den utløser.
SMS-varsler er også veldig nyttige for regler med høy prioritet.
Når du er fornøyd med den nye regelen, trykker du "Save".

SMS-varsler

SMS-varsler vil koste ekstra 3 NOK per sendte SMS.
Det vil maksimalt bli sendt ett SMS-varsel til alle mottakere hver time.

image.png

Andre regeltyper

Det er også to andre regeltyper som vi kort vil omtale i denne artikkelen.
Den første typen er automatiske regler.
Denne funksjonen bruker en maskinlæringsalgoritme som tar datasettet for sensoren og prøver å forutsi eventuelle avvik i de mottatte sensordataene automatisk. Det vil da opprettes en alarm hvis det oppdages uregelmessigheter.
Denne funksjonen er i veldig tidlig beta og anbefales derfor ikke å være eneste alarmutløser for sensoren.

Automatisk alarmer

Aktiv bruk av denne funksjonen med et flittig bruk av "nyttig / ikke nyttig" respons under "Events" vil hjelpe til med å trene maskinlæringskjernen, og få den til å gjøre bedre predikasjoner i fremtiden.

image.png

Siste regeltype er et alarmvarsel når gatewayen til systemet har vært frakoblet i mer enn 30 minutter.
Dette er veldig nyttig for å avgjøre om gateway har mistet strøm, trenger en reset eller har andre problemer som hindrer den i å sende sensordata tilbake til Neuron Cloud.

image.png


Alarm Event

Når en av sensorene dine har utløst en alarm, vil den endre farge på sin "tile" til oransje farge.
Deretter kan du navigere på høyre meny til "Events". Der finner du detaljert informasjon om alarmen som er utløst.

rule_triggered.png

Her finner du nyttig informasjon som beskriver hva som utløste alarmhendelsen.
image.png