Edit aktuator
  • 29 Aug 2023
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Edit aktuator

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Aktuator konfigurering

Fra edit sensor menyen åpne Advanced settings

Skjermbilde 2023-08-28 133728.png

Ovenfor er et eksempel på hvordan du konfigurerer en aktuator til å bytte i 2 sekunder ved hvert knappetrykk.

Switch mode: I "Switch mode" vil den bytte fra åpen til lukket eller omvendt, avhengig av tidligere tilstand, ved hvert knappetrykk på flisen.

Time mode:
I "Time mode" kan den konfigureres til å forbli åpen eller lukket i den konfigurerte tiden. I eksemplet ovenfor er tiden satt til 2 sekunder. Du kan også angi antall minutter eller timer for å være i samme tilstand.

Admin

Du må være admin på systemet for å bruke eller endre configurasjon på en aktuator


What's Next