Bruk
  • 29 Aug 2023
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Bruk

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Legg til i system

Etter at aktuatoren er lagt til systemet ditt, vil den vises som alle andre sensorer.

Admin

Du må være administrator for systemet for å bruke og redigere aktuatoren

Tidsmodus:

Trykk på Aktiver for å utløse aktuatoren for innstilt tid. Rediger tid fra rediger sensor-siden .

Liten tile:
actuator small tile

Stor tile:
actuator big tile

Bytt modus

Trykk på Aktiver for å bytte utgang på aktuatoren. Endre til brytermodus fra rediger sensor-siden .

Liten tile:
actuator small tile switch

Stor tile:
actuator big tile switch


What's Next