Legge til Gateway
  • 15 Nov 2021
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Legge til Gateway

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Legge til Gateway

Man kan legge til et ubegrenset antall gatewayer til et system for å øke rekkevidden til Neuronsensorene.

Registrer alle gatewayer!

Kun gatewayer registrert til et system med en eller flere sensorer vil overføre sensordata.

Følg monteringsguiden og slå på gatewayen først. Velg "Add"-knappen i systemet ditt. En meny dukker opp hvor man kan velge "Add gateway".

add_gateway.PNG

Legge til en ny gateway

Kun administratorbrukere kan legge til gatewayer.

Legg inn gatewayens serienummer ved å scanne QR-koden eller ved å manuelt taste inn i feltet. Dersom det er ønskelig kan man legge til et alias eller navn og en passende beskrivelse til gatewayen.Velg "Save"-knappen og man blir sendt tilbake til dashboardet med den nyregistrerte gatewayen.

Gateway

Gatewayen kan synes å være "offline" umiddelbart etter registrering om den ikke har fått tid til å sende et heartbeat-signal tilbake til nettskyen. Gatewayen skal sende signalet under oppstart og hvert 15. minutt etter dette.

Programvareoppdateringer

Nye programvareoppdateringer blir installert automatisk via nettskyen og kan ta noen få minutter.

Notify offline

Neuronsystemet varsler som standard dersom gatewayen er offline i mer enn 30 minutter. Denne innstillingen kan slås av eller man kan velge å bli varslet med SMS fra regelmenyen.

notify_gw_offline.png

SMS-varsler

SMS-varsler påløper en kostnad på 3 NOK per melding. Kun utvalgte brukere og brukere med registrert telefonnummer vil motta SMS-varsel.