Personvernerklæring
  • 13 Apr 2021
  • Bidragsytere
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Personvernerklæring

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Personvernerklæring: Februar, 2019

Innledning

Når du bruker tjenestene våre, betror du oss med informasjonen din. Vi forstår at dere er et stort ansvar og jobber hardt for å beskytte informasjonen din. Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi samler inn den, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjonen din. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i å være bundet av denne erklæringen. Eventuelle spørsmål angående denne erklæringen og våre retningslinjer for personvern bør sendes via e-post l office@el-watch.com.

Hvem vi er

El-Watch er et innovativt teknologiselskap som utvikler og produserer energieffektiv elektronikk og trådløs kommunikasjon. Vi har utviklet og solgt høyteknologiske løsninger for maritim, bilindustri, landbruk, bygninger og kraftsektoren siden 2002. Vi holder l i Rindal og Trondheim, Norge. Neuron-sensorene er utviklet av El-Watch i nært samarbeid med krevende kunder innen maritim og bilindustri. Med Neuron sensorsystem får du til enhver tid fjernovervåkning og muligheten for varsler via e-post og SMS hvis det oppstår feil eller avvik. Du kan også bruke sensordataene l å analysere hendelser i prosessene dine. For å oppnå dette på en god måte, må vi samle litt informasjon om deg og hvordan du bruker produktet og dets applikasjoner.

Hvorfor vi samler inn data

Vi samler inn flere forskjellige typer informasjon for forskjellige formål:
• For å varsle deg om endringer i tjenesten vår
• Å tilby og vedlikeholde tjenesten
• Å tilby kundebehandling og support
• Å tilby analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten
• For å overvåke bruken av tjenesten
• Å oppdage, forhindre og løse tekniske problemer
Typer innsamlede data
Personlig informasjon
Når du bruker tjenesten vår, kan det hende vi ber deg om å gi oss personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("Personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:
• Epostadresse
• Fornavn og etternavn
• Telefonnummer
• Fødselsdato
• Adresse, postnummer, by
• Kontaktinformasjon (f.eks. E-postadresse, telefonnummer)
• Tilbakemeldinger fra kunder
• Fotografering av kundekontakt;
• Brukernavn / id;
• Loggfiler
• IP adresse
• Informasjon om systemet ditt
• Informasjon om systemets bruksmønster
• Sensordata fra systemet
• Informasjon om informasjonskapsler og bruk
• El-Watch lagrer minimum seks måneder med sensordata. I tillegg arkiverer vi også eldre
enhetsgenererte data som kan hentes offline

Brukerdata

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår, eller når
du får tilgang til tjenesten av eller gjennom en mobil enhet ("bruksdata").
Disse bruksdataene kan inneholde informasjon som nettleserens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse),
nettlesertype, nettleserversjon, sidene til tjenesten du besøker, klokkeslettet og datoen for
besøket, tidsbruken på disse sidene, unike enhetsiden identifikatorer og andre diagnostiske data.
Når du får tilgang til Tjenesten av eller gjennom en mobil enhet, kan disse bruksdataene inneholde
informasjon som type mobilenhet du bruker, din mobile enhets unike ID, IP-adressen til den mobile
enheten din, ditt mobile operativsystem, typen mobil nettleser du bruker, unike enhetsiden identifikatorer og andre diagnostiske data og andre diagnostiske data.

Hvordan vi beskytter informasjonen

Sikkerheten til dine data er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetoder over Internett eller
metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi streber etter å bruke kommersielt akseptable
midler for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhet. El-Watch bruker generelle sikkerhetsstandarder, men har ikke iverksatt ytterligere tiltak for å sikre data levert til nettstedene, og slike overføringer er underlagt normale sikkerhetsrisikoer for Internett. Som nevnt er ingen overføring over Internett eller e-post noen gang helt sikker eller feilfri. Spesielt kan e-post som sendes til eller fra dette nettstedet ikke være sikker, og du bør derfor være spesielt forsiktig med å bestemme hvilken informasjon du sender til oss.

Sporings- og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår og lagre visse opplysninger. Informasjonskapsler er filer med liten mengde data som kan inneholde en anonym, unik identifikator.
Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din.
Sporingsteknologier som også brukes er beacons, tags og scripts for å samle inn og spore informasjon
og forbedre og analysere tjenesten vår.
Du kan instruere nettleseren din om å nekte alle informasjonskapsler eller å indikere når en
informasjonskapsel blir sendt. Imidlertid, hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke visse deler av tjenesten vår.

Tjenesteytere og andre som har tilgang til informasjonen din

Vi kan ansette et tredjepartsfirma for å tilrettelegge tjenesten vår, dette for å tilby tjenesten på våre
vegne, for å utføre støtterelaterte tjenester eller på annen måte opptre på våre vegne. Denne
tredjepart vil kunne få tilgang til alle dataene som er samlet inn ved bruk av dette produktet og
applikasjoner, og partene har tilgang til dine personopplysninger på våre vegne. Tredjeparten er
forpliktet til ikke å røpe eller bruke det til noe annet formål. Vi hverken selger, leier ut eller på annen
måte overfører personlige opplysninger til eksterne parter. Vi kan overføre din personlige informasjon til en tredjepart som et ledd i et salg av deler av eller hele vår virksomhet og eiendeler til noen tredjepart eller som del av enhver omstrukturering eller omorganisering av virksomheten, eller hvis vi har plikt til å avsløre eller dele dine personopplysninger for å overholde enhver juridisk forpliktelse eller for å håndheve eller anvende våre bruksvilkår eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre støttespillere og kunder.
Tredjepartene kan bruke underleverandører til blant annet databehandling. Alle underleverandører
må overholde de respektive kravene i databehandleravtalen mellom El-Watch og tredjeparten.
Når El-Watch eller en tredjepart engasjerer underleverandører, skal tredjeparten sørge for at
rettigheter El-Watch har mot tredjeparten i henhold til deres databehandleravtale om håndtering av
data gjelder for underleverandøren også. Tredjeparten skal på El-Watchs forespørsel avsløre
identiteten til enhver og alle underleverandører og plasseringen av data.
Hvis og i den utstrekning tredjepart engasjerer underleverandører, inkludert at slike
underleverandører på sin side engasjerer underleverandører, og slik hjelp innebærer behandling av
personopplysninger på vegne av El-Watch, har El-Watch gitt myndigheten til å inngå en skriftlig
underleverandøravtale, dataoverføringsavtale eller annen avtale som loven krever for behandling av
personopplysninger, med en hvilken som helst underleverandør, og tillater hver og alle slike
underleverandører å inngå skriftlige underleverandøravtaler, dataoverføringsavtaler eller andre
avtaler som loven krever for behandlingen av personopplysninger, med påfølgende
underleverandører.
Den tredje delen vil være autorisert til å samle inn og behandle følgende typer personopplysninger:
(a) navn;
(b) adresse;
(c) organisasjonsnummer (selskaps registreringsnummer)
(d) fødselsdato;
(e) tittel;
(f) kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, telefonnummer);
(g) tilbakemelding fra kunder;
(h) fotografering av kundekontakt;
(i) brukernavn / id;
(j) loggfiler; og
(k) maskin- og kjøretøysdata.

Ovennevnte typer personopplysninger gjelder følgende kategorier av registrerte:
(a) Kunder av El-Watch;
(b) Representanter for kundene til El-Watch, inkludert, men ikke begrenset til kundenes ansatte, entreprenører og rådgivere; og
(c) Representanter for El-Watch, inkludert, men ikke begrenset til El-Watchs ansatte, entreprenører og rådgivere.

Imidlertid vil vi ta skritt for å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt blir beskyttet og El-Watch tar fullt ansvar for integriteten til personopplysningene, inkludert dataenes nøyaktighet og at slike data ikke krenker noen tredjepart rettigheter eller på annen måte bryter gjeldende lov, inkludert GDPR.

Koblinger til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en
tredjepartslenke, blir du ledet til den tredjeparts nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å
gjennomgå personvernreglene for alle nettsteder du besøker. Vi har ingen kontroll over og påtar oss
intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Overføring av data

Din informasjon, inkludert personopplysninger, kan overføres til - og vedlikeholdes på datamaskiner
som befinner seg utenfor landet eller andre statlige jurisdiksjoner der lovene om databeskyttelse kan
avvike fra din jurisdiksjon.
Hvis du er lokalisert utenfor Norge og velger å gi informasjon til oss, må du være oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Norge blant andre land og behandler dem der.
Ditt samtykke til denne personvernerklæringen fulgt av din innsending av slik informasjon
representerer ditt samtykke til overføringen.
El-Watch vil ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dataene dine blir behandlet sikkert og i
samsvar med disse personvernreglene og ingen overføring av dine personopplysninger vil skje til en
organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelig kontroll på plass inkludert sikkerheten av
dine data og annen personlig informasjon.

Barnas personvern

Tjenesten vår adresserer ikke personer under 18 år ("Barn"). Vi samler ikke bevisst personlig
identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er foreldre eller foresatte og du er klar over at dine barn har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekrettelse av foreldres samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Brudd på forpliktelsene

Vi vil iverksette følgende tiltak dersom brudd på forpliktelsene våre i henhold til denne
personvernerklæringen skulle oppstå: Vi vil varsle brukerne via varsling på nettstedet; og vi vil varsle
den tilsynsmyndigheten i henhold til frister implisitt av gjeldende lov.

Endringer i denne personvernregelen

Vi kan oppdatere personvernreglene våre fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge
ut de nye personvernreglene på nettsiden.
Vi vil gi deg beskjed via e-post og / eller et fremtredende varsel om tjenesten vår, før endringen trer i
kraft og oppdaterer den "effektive datoen" øverst i denne personvernpolitikken.
Du blir bedt om å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle
endringer. Endringer i disse personvernreglene inntrer fra når de legges ut på nettsiden.

Dine rettigheter

Du kan håndheve rettighetene dine ved å sende en e-post til mailbox@datatilsynet.no eller ved å
kontakte vår personvernrepresentant. Du har rett til svar uten unødig forsinkelse og senest innen 30
dager.
Tilgang til egen informasjon: Du kan be om en kopi av all informasjonen vi behandler om deg.
Retting av personopplysninger: Du kan be oss om å korrigere eller supplere informasjon som er uriktig eller misvisende.
Sletting av personopplysninger: I visse situasjoner kan du spørre oss om vanlig informasjon.
Begrensning av behandlingen av personopplysninger: I noen situasjoner kan du også be oss om å
begrense behandlingen av informasjon om deg.

Du har også rett til å fremføre innvendinger mot vår behandling av informasjon om deg.
Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss for å få hjelp.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om personvernreglene, kan du kontakte oss:
• På e-post: office@el-watch.com
• Ved å besøke vår hjemmeside: www.el-watch.com
• Ved telefonnummer: +47 71 66 69 08